Niet goed in je vel?
Moeilijk keuzes maken?
Weinig zelfvertrouwen?
Harde dobber na ingrijpende gebeurtenis?
Op zoek naar nieuwe inzichten?

Welkom in mijn praktijk voor psychotherapie!

Niet goed in je vel?
Moeilijk keuzes maken?
Weinig zelfvertrouwen?
Harde dobber na ingrijpende gebeurtenis?
Op zoek naar nieuwe inzichten?

Welkom in mijn praktijk voor psychotherapie!

Je kan een afspraak maken op eigen initiatief of na verwijzing van een hulpverlener. Ik heb trouwens een nauwe samenwerking met verschillende huisartsenpraktijken in de regio. Je kan een afspraak maken telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website.

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming. Voor meer informatie daarover kan je terecht bij je ziekenfonds. Indien je niet aanwezig kan zijn op de afspraak, graag zo snel mogelijk een seintje. Zonder verwittiging wordt de afspraak in rekening gebracht.

Aanbod

In mijn praktijk kan je terecht met uiteenlopende vragen of zorgen die je dagelijks leven momenteel beïnvloeden. Met de nodige expertise en betrokkenheid luister ik naar jouw verhaal en hulpvraag. Hierbij staat aandacht voor jouw kwaliteiten, je kwetsbaarheden, jouw voorgeschiedenis, en leefomgeving centraal. We bekijken samen in vertrouwen wat voor jou belangrijk is en wat je in therapie wenst te bereiken. We gaan op zoek naar het versterken van vaardigheden en het leren omgaan met onzekerheden en uitdagingen. Ik steun je graag in je zoektocht naar persoonlijke groei.

Hieronder een aantal voorbeelden van bezorgdheden waarmee iedere jong(volwassene) in mijn praktijk welkom is:

 

  • Emotionele moeilijkheden: stress, angst, overspannenheid, neerslachtigheid,..
  • Burn-outklachten
  • Laag zelfbeeld
  • Rouwen en afscheid nemen
  • Omgaan met lichamelijke klachten (ziekte, chronische pijn…)
  • Aanpassen aan nieuwe levensfasen of ingrijpende gebeurtenissen (geboorte kind, pensioen,…)
  • Relationele problemen (moeilijkheden in de partnerrelatie, vertrouwen, echtscheiding…)

Ik ben Valérie Muylle, erkend psycholoog. We bekijken samen in vertrouwen wat voor jou belangrijk is en wat je in therapie wenst te bereiken.

Ik studeerde af als Klinisch Psycholoog (RUGent, 2008). Later behaalde ik een Postgraduaat Psycho- Oncologie (CHi en KULeuven, 2012) en met succes rondde ik een counseloropleiding af rond oplossingsgericht werken (Korzybski, 2020), een pragmatische benadering van therapie en begeleiding.

Ik blijf me steeds bijscholen om de best mogelijke ondersteuning te kunnen aanbieden.

De eerste jaren van mijn loopbaan stond ik in voor begeleiding van patiënten met kanker en hun naasten in een ziekenhuis en in een coördinerende functie bij Kom op tegen Kanker. Later ging ik aan de slag als psycholoog bij het palliatief netwerk waar ik patiënten en hun familie begeleidde in hun laatste levensfase. Sinds 2018 ben ik eigenaar van een privépraktijk thuis en werk ik daarnaast samen met enkele huisartsen in een huisartsenpraktijk. Ik ben erkend als Psycholoog bij de Psychologencommissie (852117699) en beschik over een visum als Klinisch Psycholoog (275806). Ik ben tevens ook lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Neem contact op en dan leren
we elkaar beter kennen.

Privépraktijk
Kloosterstraat 10
8210 Veldegem

Huisartsenpratkijk De bloem
Bloemendalestraat 14A
8730 Beernem

Tel: 0474 89 23 26
E-mail: muyllevalerie@gmail.com

Privépraktijk
Kloosterstraat 10
8210 Veldegem

Huisartsenpratkijk De bloem
Bloemendalestraat 14A
8730 Beernem

Tel: 0474 89 23 26
E-mail: muyllevalerie@gmail.com