Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens (zijn de gegevens waardoor je als persoon geïdentificeerd kunt worden) worden verwerkt in het kader van het bieden van optimale geestelijke gezondheidszorg.
De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor rechtstreekse communicatie met jou als patiënt of voor administratieve doelstellingen (o.a. betaling van uw consultaties)

Delen van persoonsgegevens

Jouw gegevens kunnen gedeeld worden met andere zorgverleners, en dit alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming.

In geval van betaling door externe instanties (bijvoorbeeld OCMW) worden jouw persoonsgegevens na jouw toestemming gedeeld voor de afhandeling van de betalingen. In het kader van wettelijke terugbetaling door je mutualiteit worden jouw persoonsgegevens, opnieuw op je eigen vraag, met deze instanties gedeeld.

De boekhoudkundige verwerking van de praktijk gebeurt geanonimiseerd.

Jouw rechten als patiënt

Je hebt steeds recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die de praktijk verwerkt.
Je hebt tevens het recht te vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, in zoverre deze beperking geen risico’s inhoudt voor je gezondheid en niet indruist tegen het deontologisch therapeutisch handelen als hulpverlener.

Vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds stellen.
Indien je een inbreuk vermoedt op de rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens, kan je klacht indienen bij de toezichthoudende Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Privépraktijk
Kloosterstraat 10
8210 Veldegem

Huisartsenpratkijk De bloem
Bloemendalestraat 14A
8730 Beernem

Tel: 0474 89 23 26
E-mail: muyllevalerie@gmail.com